книга судеб
Избавлюсь ли я от неприятного приставаки?

Книга судеб на Ваше гадание отвечает:

Не думай.